Kasutustingimused


Kasutustingimused

 

Kasutustingimuste kehtivus

 

Veebilehel pasdrive.com (edaspidi Veebipood) omanik on KS Capital OÜ, registrikood 14909139, asukohaga Jõgeva maakond, Põltsamaa, Ringtee tn 14-7, 48106, e-posti aadress: info@pasdrive.com.

Kasutustingimustega tutvumine on Teile Kohustuslik.

Kasutustingimused kehtivad Veebipoest ostmisel ja keskkonna pasdrive.com kasutamisel. Kasutustingimused on lahutamatult seotud Privaatsustingimustega.

Veebipood jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel pasdrive.com. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

Ostjal (edaspidi Ostja) on võimalik enne ostu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja vajadusel taasesitada.

Müügileping loetakse sõlmituks ostja ja konkreetse kaupa müüva ettevõtte (edaspidi Müüja) vahel.

 

Hinna- ja tooteinfo

Kõik PasDrive e-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu vastavalt seaduses sätestatud määrale.

Soodustuste olemasolul arvutatakse kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

KS Capital OÜ'l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teie poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub KS Capital OÜ tarnima Teile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

 

Ostu sooritamine ja tellimuse vormistamine

Ostja valib Veebipoes välja soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi.

Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning kaupa ostukorvist eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ja valida maksekeskkond.

Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast maksenupu vajutamist.

Veebipood saadab Ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse.

Juhul kui Ostja poolt valitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, siis teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning Müüjal on õigus tellimus tühistada nii osaliselt kui täielikult. Osalise tühistamise korral võib Müüja paluda täpsustada ostja soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on tellimuse eest tasunud KS Capital OÜ arvelduskontole 100% ulatuses.

Tasumine

Ostja tasub kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna.

Tellimuse eest tasutakse väljaspool PasDrive veebipoodi turvalises maksekeskkonnas. Pangalingiga tasumiseks kasutatakse Paysera maksekeskkonda. Paysera turvalises keskkonnas on kliendil võimalik tasuda pangalingiga järgnevates pankades: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop. KS Capital OÜ ei oma ligipääsu Kliendi krediitkaardi ja pangakonto andmetele.

Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 10 päeva jooksul KS Capital OÜ arveldusarvele laekunud.

 

KS Capital OÜ on isikuandmete vastutav töötleja.

 

Kohaletoimetamine

Kauba saatmiskulud kannab ostja.

Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 30 kalendripäeva jooksul.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 60 kalendripäeva jooksul.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 10 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.

Kohaletoimetamise meetodi valib Müüja. Müüja valib pakiautomaadist Kauba pakiautomaati kohaletoimetamise meetodi juhul, kui Kaup vastab pakiautomaadi suurimale kapi mõõtudele 39 x 38 x 64 cm ja kui pakiautomaat asub Ostjale kuni 500 meetri kaugusel. Pakiautomaadi kaugus määratakse Ostja esitatud andmete põhjal ja AS Eesti Post (Omniva) või DPD Eesti AS pakiautomaadi asukoha määramise veebipõhise teenusega. Kui Kaup on suurem kui suurim pakiautomaadi kapi mõõt või pakiautomaat asub kaugemal kui 500 meetrit Ostja edastatud andmetest, valib Müüja kohaletoimetamise meetodiks kullerteenuse AS Eesti Post (Omniva) või DPD Eesti AS.

Ostjal tuleks tellimuse vormistamisel jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsuses või ebaõigsuses.

Kuller toimetab Kauba koos Kauba juurde kuuluvate dokumentidega kohale toote kirjelduses või tellimuse juures väljatoodud tähtaja jooksul.  

Kuller toimetab Kauba Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkohta hiljem muuta ei saa. 

Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@pasdrive.com. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral tuleks ühendust võtta Müüja klienditeenindusega.


Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

Ostjal on õigus Veebipoes sõlmitud müügilepingust taganeda hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse kättesaamisest.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu Ostjal lubataks seda tavapäraselt teha tavapoes (jaekaubanduse kaupluses).

Juhul kui Ostja on kaupa kasutanud muuks otstarbeks kui oli vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või esineb kaubal kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele

Kui kaubal esineb puuduseid, on Müüjal õigus Ostjalt nõuda kauba tagastamise transpordikulu hüvitamist vastavalt tagastamise teenust osutava transpordiettevõtte (nt Omniva või DPD) hinnakirja alusel.

Ostjal on õigus kaubad tagastada omal kulul. Kauba tagastamisega seotud postikulusid KS Capital OÜ ei kompenseeri.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada müügilepingust taganemiseavaldus hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse tuleb edastada e-posti aadressil info@pasdrive.com. Taganemisavalduses peab ostja esitama järgneva info: Tagastamise põhjuse, Ostja ees ja perekonna nime ning tagastatava toote nimetuse. 

Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Veebipood Ostjale e-postiga.

Müüjal on õigus loobuda kauba müümisest olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Veebipoes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks (hinnaviga), kauba juures puudub selgesõnaline info, et tegemist on kaubale kehtestatud erihinnaga ja kaup on Ostjale üle andmata. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates hinnaveaga sõlmitud tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Nimetatud alusel taganemise korral tagastab Veebipood Ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh kättetoimetamise tasu. Kõik maksed tehakse Ostja arvelduskontole, millelt kauba eest tasuti.

Remondist tagasi tulnud tooted ning peale kliendile vastava info edastamist on KS Capital OÜ kohustatud kaupa hoidma 3 kuud. Peale nimetatud aja möödumist on KS Capital OÜ-l õigus kaup utiliseerida.

 

 

Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

KS Capital OÜ ei vastuta:

Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel

toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Tootjagarantii

Tootjagarantii katab tootja poolt määratud perioodi jooksul esinevaid materjali- ja töötlemisvigu. Asendamist uue seadmega ja müügilepingust taganemist Tootjagarantii ei võimalda. Tootjagarantii ei kata toodete kasutamisest tekkinud kulusid, andmete kadumist, tootlikkuse langust vms juhtumeid. Seadmete garantiiperioodid ja teenustasemed võivad olla seadmete põhiselt erinevad. Seadmele kehtiv Tootjagarantii on ära toodud seadmega kaasas olevas dokumentatsioonis. Palume tutvuda tootele kehtivate konkreetsete Tootja poolsete garantiitingimustega juba enne toote ostu. 

Tootjagarantii kaotab kehtivuse, kui:

kauba eelneval remontimisel on kasutatud tootja poolt mittevolitatud teeninduspunkte;

kaubal tuvastatakse raske mehaaniline vigastus (näiteks korpus on deformeerunud, ekraan muljutud) või vedeliku/niiskuskahjustus;

möödunud on garantiiperiood. 

Tootjagarantii ei laiene:

 • pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;

 • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

 • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

 • ekspluatatsioonihäiretele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

 • tarkvara poolt põhjustatud vigadele;

 • toote puhastusele;

 • toote kasutamise väljaõppele;

 • häiretele, mis on tingitud toote ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);

 • kliendi poolt tootesse installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;

 • toodetele ja detailidele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

 

Pretensioonide esitamine ja vastutus

Kui Müüja vastutab kaubal esinevate puuduste eest, parandab või asendab Müüja puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik lepingu alusel saadud tasud.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@pasdrive.com, kirjeldada kaubal ilmnenud puudust ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

KS Capital OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:

• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
• normaalsest kulumisest;
• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
• kliendile enne seadme ostmist KS Capital OÜ poolt teatavaks tehtud puudustest;

• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

KS Capital OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

 

Kui tarbija ei nõustu KS Capital OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:

• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
• KS Capital OÜ on puuduse eest vastutav.

 

Garantiitingimused elektritõukeratta komponentidele:

Detail Garantii periood
Raam 12 kuud
Kokku klappimise mehhanism 12 kuud
Juhtraud 12 kuud
Ketaspidurid 6 kuud
Esikahvel 12 kuud
Gaasipedaal 6 kuud
Pidurid 6 kuud
Aku 6 kuud
Kontroller 12 kuud
Mootor 6 kuud
Akulaadija 3 kuud
Esituli 12 kuud
Tagatuli 12 kuud
Käepidemed 14 päeva
Sadul 14 päeva
Rattad 14 päeva
Tallakate 14 päeva
Aku kaane kate 14 päeva
Muu lisavarustus 14 päeva

 

Elektriliste tõukerataste hooldus- ja remonditeenuse hinnakiri:

Tärniga (*) tähistatud teenused on vajalikud vastavalt KS Capital OÜ hinnangule, et ennetada võimalike lisakulude või amortiseerimise tekkimist.

BAASHOOLDUS / INSPEKTSIOON - 65€ 

 • Väline puhastus*
 • Elektritõukeratta kere sisepuhastus* (nt elektritõukeratta talla sisemus)
 • Trosspidurite reguleerimine
 • Pidurite trossikausside õlitamine
 • Kokku klappimisemehhanismi määramine
 • Reguleeritava ja kokkuklapitava lenksu määrimine
 • Rehvide rõhu ja korrasoleku kontroll (pumpamine)
 • Elektroonika baaskontroll
 • Laagrite korrasoleku kontroll
 • Amortide õlitamine/õhutamine
 • Lõtkude tuvastamine
 • Väliste lõtkude kinnikeeramine
 • Kuluosade kulumisastme tuvastamine
 • Tehnilise seisukorra kontroll (nt aku pinge; laadimise ja laadija kontroll, kui on laadija kaasas)
 • Konsultatsioon edasisteks tegevusteks

 

Remonditööde hinnakiri (ei ole arvestatud varuosade hindasid)

 • Sisekummi ja/või väliskummi vahetus: 20€ – 25€ (ilma mootorita ratas) või 25€ – 55€ (mootoriga ratas)
 • Ratta vahetus: 19€ (ilma mootorita ratas) või 39€ (mootoriga ratas)
 • Rattalaagrite vahetus: 19€ (ilma mootorita ratas) või 29€ – 45€ (mootoriga ratas)
 • Täiskummi paigaldus (siserehvi ja välisrehvi asemele) või täisrehvi / kärgrehvi eemaldamine: 35€ (kuni 8.5″) või 45€ (10″+)
 • Ilma sisekummita (tubeless) rehvi vahetus: 30€ (kuni 10″)  või 35€ – 40€ (10″+)

 

Elektriliste varuosade tööd: 

 • Aku vahetus: 45€
 • Elektroonika baaskontroll (korrosiooni / veekahjustuste, isolatsioonivigastuste ja ühenduste kontroll elektritõukeratta kere seest kui ka väljast): 59€
 • Tule vahetus: 30€
 • Gaasipedaali / gaasihoova vahetus/remont 40€
 • Ekraani/display vahetus 40€
 • Originaal mootori vahetus ja vajalike ühenduste tegemine 55€
 • Originaal kontrolleri vahetus 60€
 • Välise mootori juhtme parandus / jootmine 60€
 • Laadimispesa / pistiku vahetus: 30€

KERE, LENKS JA KAHVEL

 • Käepidemete vahetus: 15€
 • Kaelakausside ja kaela laagrite puhastamine / pesu ja määrimine 55€ (hind sisaldab määrde- ja puhastusaineid)
 • Kaelakausside ja laagrite vahetus: 60€
 • Kokkuklapitava lenksu vahetus 45€
 • Elektritõukeratta raami klappimisemehhanismi 120€
 • Lenksu toru vahetus 60€
 • Elektritõukeratta puhastus / pesu 45€*
 • Amortide määrimine / hooldus: 60€

 

PIDURID

 • Pidurite reguleerimine tükk: 15€ (trummelpidur) – 30€ (ketaspidur)
 • Pidurilingi / hoova vahetus: 30€
 • Piduritrossi vahetus (koos uute pidurikõridega): 30€  (hind ühe piduritrossi kohta)
 • Ketaspiduri klotside vahetus: 15€ (hind kahe piduriklotsi kohta)
 • Pidurisadula vahetus tükk: 45€
 • Piduriketta vahetus tükk: 45€
 • Hüdraulilise ketaspiduri komplekti paigaldus: 120€ (hind sisaldab paigaldust, õlitamist, õhu välja ajamist, kuid ei sisalda hüdraulilise piduri varuosasid)

 

Muudele hinnakirja välistele töödele kehtib tunnihind: 60€/h ( NT: porilaudade vahetus, pakendamine, deformeerunud varuosade parandamine, mitte originaal varuosade paigaldamine või lenksu toru vahetamine jt)

Elektritõukeratta transportimine KS Capital OÜ töökotta on vastavalt KS Capital OÜ kasutustingimustele “Kohale toimetamine”.

Kullerteenuse hind:

 • Saadetis kuni 30 kg- ühe saatmise hind 8€
 • Saadetis 30-60 kg- ühe saatmise hind 35€
 • Saadetis üle 60 kg- ühe saatmise hind 110€

ELEKTRILISE TÕUKERATTA HOIUSTAMINE KUI REMONDI LÕPPEMISEST VÕI INSPEKTSIOONI TULEMUS ON TEAVITATUD/EDASTATUD E-KIRJA TEEL!

 • Esimesed 10 kalendripäeva – 0€ – tasuta
 • Alates 10. kalendripäevast – 5€ / päev
 • Hoiustamine kuni 1 nädal – 15€
 • Hoiustamine kuni 1 kuu – 60€
 • Hoiustamine alates kuu möödumisest –60€ / kuu

Kui elektritõukeratta remont või inspektsioon on teostatud ja KS Capital OÜ on e-kirja teel teavitanud tehtud tööde valmimisest, siis palume oma elektrilisele tõukerattale 10 kalendripäeva jooksul järele tulla, vastasel juhul rakendame hoiutasu e-kirja välja saatmise kuupäevast alates.

KS Capital OÜ ei võta endale kohustust ega vastutust elektritõukerataste laadimise eest – aku liiga tühjaks saamise vältimiseks palume võimalikult ruttu elektritõukerattale järele tulla.

Kui elektritõukeratta või mõne muu kergliikuri parandus- või hooldustöö valmimisest on möödunud 3 kuud (nõutav hoiutasu ületab 180 eurot) ning klient ei ole oma sõidukile järele tulnud, on KS Capital OÜ-l õigus kergliikur klienti sellest teavitamata utiliseerida vastavalt kasutustingimustele.

Ostja õigus on nõuda:

 • Remonditööde hinnangulist maksumust,
 • Hinnangulist transpordikulu,
 • KS Capital OÜ pakutavate varuosade hinda ja hinnangulist tarneaega,
 • tehtud tööde nimekirja ning sellele vastavat lõpphinda,
 • teada tagastatava saadetise hinnangulist saabumise kuupäeva ostja esitatud tarneaadressile,
 • Osta mujalt kui KS Capital OÜ käest varuosad ning vastavalt hinnakirjale paluda nende paigaldamist.

KS Capital OÜ remonditeenuste ostja on kohustatud tutvuma remonditööde nimekirjaga enne tööde alustamist. Kui Ostja on edastanud elektritõukeratta KS Capital OÜ-le, siis loetakse seda kui nõustumiseks remonditööde hinnakirjaga. KS Capital OÜ on kohustatud hooldus- ja remonditeenuse hinnakirja edastama koos hinnapakkumisega ning tegema hinnakirja kättesaadavaks pasdrive.com veebilehel.

Ostja kohustub toote inspektsiooni või remonti saatma originaalpakendis. KS Capital OÜ ei vastuta transpordi käigus tekkinud kahjustuste eest, kui toode ei ole Ostja poolt pakendatud originaalpakendisse.

 

Vaidluste lahendamine

Kui Ostjal on Müüja vastu pretensioone palume need edastada e-posti aadressile info@pasdrive.com.

Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130,http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

Välistavad tingimused

Veebilehel olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega.

KS Capital OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 1000 EUR maksev elektritõukeratas on järsku müügis 100 EUR eest, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

Antud juhul jätab KS Capital OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 1-2 tööpäeva jooksul.


English