Kasutustingimused


Kasutustingimused

 

Kasutustingimuste kehtivus

 

Veebilehel pasdrive.com (edaspidi Veebipood) omanik on KS Capital OÜ, registrikood 14909139, asukohaga Ringtee 14-7, 48106, Jõgevamaa, Põltsamaa linn, e-posti aadress: info@pasdrive.com.

Kasutustingimustega tutvumine on Teile Kohustuslik.

Kasutustingimused kehtivad Veebipoest ostmisel ja keskkonna pasdrive.com kasutamisel. Kasutustingimused on lahutamatult seotud Privaatsustingimustega.

Veebipood jätab endale õiguse teha kasutustingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel pasdrive.com. Tehingule kohaldatakse tehingu toimumise ajal kehtinud tingimusi.

Ostjal (edaspidi Ostja) on võimalik enne ostu sooritamist kasutustingimused salvestada, printida ja vajadusel taasesitada.

Müügileping loetakse sõlmituks ostja ja konkreetse kaupa müüva ettevõtte (edaspidi Müüja) vahel.

 

Hinna- ja tooteinfo

Kõik PasDrive e-poes olevad hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu vastavalt seaduses sätestatud määrale.

Soodustuste olemasolul arvutatakse kauba allahindlus peale soodustust andva info sisestamist ostukorvis.

Teave kauba kohta on esitatud Veebipoes vahetult kauba juures.

KS Capital OÜ'l on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Teie poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub KS Capital OÜ tarnima Teile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Teil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

Ostu sooritamine ja tellimuse vormistamine

Ostja valib Veebipoes välja soovitud kaubad ja lisab need ostukorvi.

Ostukorvis on võimalik koguseid muuta ning kaupa ostukorvist eemaldada kuni kauba eest tasumiseni.

Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ja valida maksekeskkond.

Tellimus loetakse lõplikult vormistatuks pärast maksenupu vajutamist.

Veebipood saadab Ostja e-posti aadressile tellimuse kinnituse.

Juhul kui Ostja poolt valitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, siis teavitatakse sellest Ostjat esimesel võimalusel ning Müüjal on õigus tellimus tühistada nii osaliselt kui täielikult. Osalise tühistamise korral võib Müüja paluda täpsustada ostja soove ülejäänud tellimusega ümberkäimiseks – kas see lähetada või samuti tühistada.

Müügileping loetakse sõlmituks juhul, kui Klient on tellimuse eest tasunud KS Capital OÜ arvelduskontole 100% ulatuses.

Tasumine

Ostja tasub kauba müügihinna ja kättetoimetamise tasu täies ulatuses ettemaksuna.

Tellimuse eest tasutakse väljaspool PasDrive veebipoodi turvalises maksekeskkonnas. Pangalingiga tasumiseks kasutatakse Maksekeskus AS-i maksekeskkonda. Maksekeskus AS-i turvalises keskkonnas on kliendil võimalik tasuda pangalingiga järgnevates pankades: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop, Pocopay. KS Capital OÜ ei oma ligipääsu Kliendi krediitkaardi ja pangakonto andmetele.

Tellimus tühistatakse juhul, kui ostusumma ei ole 10 päeva jooksul KS Capital OÜ arveldusarvele laekunud.

KS Capital OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, KS Capital OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 

Kohaletoimetamine

Kauba saatmiskulud kannab ostja.

Väljaspool Eestit toimub kohaletoimetamine 30 kalendripäeva jooksul.

Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 60 kalendripäeva jooksul.

Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 10 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist.

Toote tarneaja info leiate toote kõrvalt meie kodulehel, mis sõltub tarnija lao asukohast.

Ostjal tuleks tellimuse vormistamisel jälgida esitatavate kontaktandmete õigsust, et vältida viivitusi ja arusaamatusi Kauba kohaletoimetamisel. Müüja ja kullerfirma ei vastuta Kauba kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus oli tingitud Ostja poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsuses või ebaõigsuses.

Kuller toimetab Kauba koos Kauba juurde kuuluvate dokumentidega kohale toote kirjelduses või tellimuse juures väljatoodud tähtaja jooksul.  

Kuller toimetab Kauba Ostja poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkohta hiljem muuta ei saa. 

Enne saatelehe allkirjastamist soovitame tungivalt Teil toodete pakend üle vaadata ja selle väliste vigastuste korral märkida kulleri saatelehele sellekohane märkus. Palume Teil vigastatud pakendiga tootest teatada elektronposti aadressile info@pasdrive.com. Kullerfirma poolt vigastatud pakendiga toode asendatakse.

Tarnetingimused kehtivad vaid Eesti Vabariigi territooriumil. Välismaale tellimise soovi korral tuleks ühendust võtta Müüja klienditeenindusega.


Tellimuse tühistamine ja toodete tagastamine

Ostjal on õigus Veebipoes sõlmitud müügilepingust taganeda hiljemalt 14 päeva jooksul arvates tellimuse kättesaamisest.

Taganemisõigus ei kohaldu, kui Ostjaks on juriidiline isik.

14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu Ostjal lubataks seda tavapäraselt teha tavapoes (jaekaubanduse kaupluses).

Juhul kui Ostja on kaupa kasutanud muuks otstarbeks kui oli vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või esineb kaubal kasutamise või kulumise märke, on Müüjal õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele

Kui kaubal ei esine puuduseid, on Müüjal õigus Ostjalt nõuda kauba tagastamise transpordikulu hüvitamist vastavalt tagastamise teenust osutava transpordiettevõtte (nt Omniva) hinnakirja alusel.

Ostjal on õigus kaubad tagastada omal kulul. Kauba tagastamisega seotud postikulusid KS Capital OÜ ei kompenseeri.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada müügilepingust taganemise avaldus hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Taganemisavalduse tuleb edastada e-posti aadressil info@pasdrive.com.

Taganemisavalduse kättesaamist kinnitab Veebipood Ostjale e-postiga.

Müüjal on õigus loobuda kauba müümisest olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Veebipoes pakutava toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks (hinnaviga), kauba juures puudub selgesõnaline info, et tegemist on kaubale kehtestatud erihinnaga ja kaup on Ostjale üle andmata. Müüjal on õigus sellisest tehingust taganeda 3 tööpäeva jooksul alates hinnaveaga sõlmitud tehingust teadasaamisest, esitades Ostjale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse. Nimetatud alusel taganemise korral tagastab Veebipood Ostjale viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul kõik Ostjalt lepingu alusel saadud tasud, sh kättetoimetamise tasu. Kõik maksed tehakse Ostja arvelduskontole, millelt kauba eest tasuti.

Remondist tagasi tulnud tooted ning peale kliendile vastava info edastamist on KS Capital OÜ kohustatud kaupa hoidma 1 kuu. Peale nimetatud aja möödumist on KS Capital OÜ-l õigus kaup utiliseerida.

 

Nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

KS Capital OÜ ei vastuta:

Ostja süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

puuduste eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise tagajärjel

toote normaalse füüsilise kulumise eest tavalise kasutamise korral.

nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kantakse toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Teie poolt näidatud pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul alates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

lisaks garantiist tulenevatele õigustele on Ostjal ka muud seadusest tulenevad õigused.

Tootjagarantii

Tootjagarantii katab tootja poolt määratud perioodi jooksul esinevaid materjali- ja töötlemisvigu. Asendamist uue seadmega ja müügilepingust taganemist Tootjagarantii ei võimalda. Tootjagarantii ei kata toodete kasutamisest tekkinud kulusid, andmete kadumist, tootlikkuse langust vms juhtumeid. Seadmete garantiiperioodid ja teenustasemed võivad olla seadmete põhiselt erinevad. Seadmele kehtiv Tootjagarantii on ära toodud seadmega kaasas olevas dokumentatsioonis. Palume tutvuda tootele kehtivate konkreetsete Tootja poolsete garantiitingimustega juba enne toote ostu. 

Tootjagarantii kaotab kehtivuse, kui:

kauba eelneval remontimisel on kasutatud tootja poolt mittevolitatud teeninduspunkte;

kaubal tuvastatakse raske mehaaniline vigastus (näiteks korpus on deformeerunud, ekraan muljutud) või vedeliku/niiskuskahjustus;

möödunud on garantiiperiood. 

Tootjagarantii ei laiene:

  • pakendile, dokumentatsioonile, kulumaterjalidele, litsentsidele, tarkvarale ja paigaldusmeediale;

  • häiretele toote töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt;

  • häiretele seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus;

  • ekspluatatsioonihäiretele, mis on põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest;

  • tarkvara poolt põhjustatud vigadele;

  • toote puhastusele;

  • toote kasutamise väljaõppele;

  • häiretele, mis on tingitud toote ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sh maanduseta vooluvõrku);

  • kliendi poolt tootesse installeeritud tarkvara põhjustatud häiretele;

  • toodetele ja detailidele, mille seerianumbrid, kontrollkleebised või markeerivad kleebised on rikutud, vahetatud või eemaldatud.

 

Pretensioonide esitamine ja vastutus

Kui Müüja vastutab kaubal esinevate puuduste eest, parandab või asendab Müüja puudustega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Müüja Ostjale kõik lepingu alusel saadud tasud.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile info@pasdrive.com, kirjeldada kaubal ilmnenud puudust ja esitatava nõude sisu ning lisada ostu tõendav dokument.

KS Capital OÜ ei kõrvalda pretensioonide esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
• seadmesse installeeritud tarkvaralistest vigadest;
• normaalsest kulumisest;
• ebaõigest kasutamisest või hooldamisest (sh juhul, kui seadet on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik);
• seadme ja/või detaili seerianumbri, kontrollkleebise või markeeriva kleebise rikkumisest, vahetamisest või eemaldamisest;
• kliendile enne seadme ostmist KS Capital OÜ poolt teatavaks tehtud puudustest;
• välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
• toode ei tööta omaniku süül, ebaõige ekspluateerimise tulemusena, kasutusjuhendi mittejälgimisel või kui defektid tekkisid toote mittehoolikal hoidmisel, hooldamisel või ülekoormamisel.

KS Capital OÜ tugineb vastutuse kindlaks määramisel tootja volitatud esindaja poolt teostatavale ekspertiisile (diagnostikale). Kui ekspertiisi tulemusel selgub, et puudused on põhjustatud eelpool loetletud teguritest, kuid seadme remontimine on võimalik, siis on Tarbijal võimalus tellida tasuline remont. Vedeliku/niiskuskahjustusega ja/või mehaanilise vigastusega seade kuulub ka edaspidi remontimisele üksnes tasulises korras.

 

Kui tarbija ei nõustu KS Capital OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal tõendada seda, et:
• tegemist on puudusega (asjatundja eksperthinnangu alusel);
• puudus või selle põhjus eksisteeris seadme üleandmise hetkel;
• KS Capital OÜ on puuduse eest vastutav.

 

Vaidluste lahendamine

Kui Ostjal on Müüja vastu pretensioone palume need edastada e-posti aadressile info@pasdrive.com.

Müüja ja Ostja vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Ostjal õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130,http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või kohtusse. Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

 

Välistavad tingimused

Veebilehel olevad tootepildid on illustratiivse tähendusega.

KS Capital OÜ jätab endale õiguse loobuda müügist kui tootega on juhtunud mõni järgnevatest probleemidest: on juhtunud inimlik eksitus hinna sisestamisel või tehniline viga süsteemis (näiteks kui 1000 EUR maksev elektri tõukeratas on järsku müügis 100 EUR eest, on tegemist ilmselgelt veaga. Sellest tulenevalt eeldame, et klient peaks aru saama, et tegemist on veaga ja toode ei kuulu sellise hinnaga müümisele).

Antud juhul jätab KS Capital OÜ endale õiguse loobuda müügist ning tagastada kliendile raha tema arvelduskontole 1-2 tööpäeva jooksul.