Elektritõukeratta hooldamise ABC


Võib väita, et elus kehtib kõikide asjade suhtes universaalne põhimõte - kui sa hoiad midagi heas konditsioonis, siis see kestab kaua. Siinkohal pole elektriline tõukeratas sugugi erand. Käesolevas blogipostituses võtamegi luubi alla kaherattalise kergliikuri hooldamise, et selle praktilised omadused pakuksid ka tulevikus suurepärast sõidukogemust.

 

Miks on oluline tagada elektritõukeratta tehniline korrashoid?

Regulaarne hooldamine aitab vältida suuremate probleemide ilmnemise tõenäosust, samal ajal püsib kergliikurile omaste iseloomujoonte efektiivsus ehk ootamatute rikete asemel saab absoluutselt igal vajalikul hetkel loota enda elektrilise liiklusvahendi abile. Samuti vähendab omaniku järjepidev hoolitsus erisuguseid riske nii personaalsele kui ümberkaudsete inimeste tervisele. Mis seal salata, ka rahakott teeb kasutaja ees sügava kummarduse, sest ennetav korrashoid minimeerib remondikulusid, mis kaasnevad defektide ilmnemisel ja nende hilisemal parandamisel (nt pidurid või tõrkuv aku vajavad vahetamist). 

Talupojaliku lähenemisviisi kohaselt on muidugi lihtsamaidki variante, kuidas tõukeratta hooldamisega tulenevatest kohustustest kõrvale hiilida (näiteks eiramine). Nõnda ei pea me isiklikku aega või närve raiskama elutu masina heaolu garanteerimisele. Võime tehnilisi tagasilööke esialgu küll totaalselt ignoreerida, sest nende negatiivne mõju ei avaldu momentaalselt ning täies mahus, aga pikemas perspektiivis pole taoline mentaliteet jätkusuutlik. 

Elektritõukeratta hooldus

Allpool esitleme seitset hooldamisega seonduvat plusspunkti, mille eeskujulikul järgimisel kerkib elektritõuksi eluiga/vastupidavus ja ühtlasi meie rahuldustunne:

 1. tutvute detailsemalt oma kaherattalise eripäradega, seeläbi suudate opereerida vastavalt masina võimetele ning pigistada välja maksimumi; 
 2. korrektne hooldus välistab fataalsete tagajärgedega õnnetused; 
 3. paranduskulud on olematud või minimaalsed;
 4. baasteadmised korrashoiust võimaldavad tegutseda kiirelt ja iseseisvalt;
 5. sõit on palju meeleolukam;
 6. 100% turvaline;
 7. tõukeratas püsib läbivalt töökindlana.

Mida saaksin omalt poolt siis teha?

Elektrilise tõukeratta peamine funktsioon on paisata kasutajad põnevatesse seiklustesse ja muuta nende elu paralleelselt lihtsamaks. Ühelt poolt saab mobiilsemalt liigelda meelepäraste sihtkohtade vahel, teisalt vähenevad jällegi finantsilised väljaminekud (nt takso kasutamine, bussipilet, kütus jms). Niiviisi võiks jääda probleemide elimineerimiseks kuluvate lisaeurode väljakäimine tahaplaanile.

Siin on mõningad lihtsad nipid, et vältida tasulise parandustöökoja külastamist:

 • Lae tõukeratta akut regulaarselt
 • Hoia enda sõiduvahend alati puhtana (nt eemalda pori või tolm)
 • Väldi vihmase ilmaga sõitmist
 • Kontrolli kinnituspolte ja varuosade korrapärasust
 • Kontrolli pidureid

Selleks, et elektritõukeratas liugleks sujuvalt mööda erinevat pinnast (kruusatee, asfalt vms), on ülimalt tähtis monitoorida rehvide seisukorda. Õige rõhk soodustab probleemideta sõitmist, ent liiati madal või kõrge jällegi rikub kogemust ning võib tekitada ebameeldivaid vahejuhtumeid (nt kukkumine). Paikapidavaid numbrilisi näitajad saab vaadata tavaliselt manuaaljuhendist, mis tuleb kaasa elektrilise tõukeratta ostmisel või toote välisrehvi küljel. Üldise standardi kohaselt on normaalne täita kummid 2,5-4 barise rõhuga, muidugi mängib protsessi käigus rolli kasutaja kehakaal (kergemale sõitjale kehtib 2,5 - 3,5 Bari, raskemale 3,5 - 4 Bar).

Madala rehvirõhuga sõitmise tulem:

 • kiirus on silmnähtavalt aeglasem
 • veljed saavad püsivaid kahjustusi (nt deformeerumine)
 • aku saab kiiremini tühjaks
 • rehvid kuluvad hoogsamalt

Kõrge rehvirõhuga sõitmise tagajärg:

 • sõit on ebamugav
 • manööverdamine muutub keerulisemaks (ebastabiilne) ja vähem turvaliseks 
 • äkiline startimine (nt võib kulmineeruda kohese kukkumisega, sest ei jõua ootamatule hoovõtule reageerida)
 • kummid saavad ebavajalikku koormust, seega tuleb neid oodatust varem vahetada

Nagu juba nimigi ütleb, siis on elektritõukeratta südameks aku. Võib-olla on see kõige olulisem komponent terve masinavärgi juures. Aku eluiga jaguneb tsükliteks, seeläbi saab jälgida tõuksi jõudlust ning aega, mis kulub uue laadimiskorrani. Traditsiooniliselt võib tegemist olla 100% märgistusega, kuid erinevate mudelite puhul antud tähised varieeruvad. Peamine ülesanne on veenduda, et teame, kuidas akuga korrektselt ümber käia, nõnda saab kasutada selle potentsiaali maksimaalselt ära.

Allpool olevaid juhiseid järgides saad pikendada aku kestvust:

 • hoia tõukeratast kohtades, kus temperatuur püsib stabiilselt plusskraadide juures
 • veendu, et akulaadija on originaal (tõukerattaga sama tootja mudel) ning selle seadistus kohandub tõukeratta akuga
 • kui aku on täis, siis eemalda laadija. Ära jäta seda pikemaks ajaks vooluvõrku
 • laadimist tasub alustada alles pärast masina “jahtumist”, koheselt pärast sõidu lõpetamist pole soovitatav
 • ära lase akul täies mahus tühjeneda. Kui see peaks siiski juhtuma, siis ühenda kergliikur esimesel võimalusel laadijaga
 • kui särtsutõuks jääb mingitel põhjustel pikemaks ajaks niisama seisma (nt talvisel perioodil), siis tuleb aku energiataset järjepidevalt kontrollida. Juba paari tunni vältel, mil aku on täiesti nullis, hakkab tekkima sisemine oksüdeerumine ehk teisisõnu väheneb selle eluiga olulisel määral.

Joyor elektritõukeratta display

Lõppsõna

Reeglite järgimine pole inimestele kunagi olnud meelepärane tegevus, siiski tuleb iseendale tunnistada, et mööda nööri kõndides ennetame ebameeldivaid seikasid, mis varem või hiljem hakkavad mõjutama rutiinset elukorraldust. Elektriliste tõukerataste kontekstis tuleb niisamuti meeles pidada teatud põhimõtteid ning sisendada mantrat, et hooldamine tagab kauakestvuse. Kaherattalise pereliikme töökorras seisundi eest vastutame üksikisikuliselt ju meie. Ebavajalike paranduskulude ning peavalu asemel on mõistlikum nautida hästitoimiva tõukeratta pakutavaid laiapindseid võimalusi.

English